Palvelut aiheittain
Oikotiet

TyöpaikatJulkiset kuulutuksetKaavoitusKunta tiedottaaTapahtumakalenteriYhteystiedot

salpausNastolan kunta kutsuu kuntalaiset ideoimaan

  Ideointijärjestelmä Idearumpu.


Luomaniemen käyttöönottojuhla 14.9.2014
Kuvaaja Erkki Hämäläinen.
Kuvia aiemmista tapahtumista.

Ajankohtaista

Uusi opetussuunnitelma 2016

Uusi esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016. Prosessi on aloitettu Nastolassa  jo reilu vuosi sitten. Keväällä 2014 on aktivoitu koulujen oppilaskuntia ja opettajia pohtimaan tulevaisuuden hyvää opetusta ja koulua.

Uuden opetussuunnitelman rakentaminen on yhteistyötä, jossa haluamme saada myös oppilaiden ja huoltajien äänen kuuluviin. Tällä työtavalla haluamme luoda keskustelua ja pohjaa yhteiselle ymmärrykselle hyvän opetuksen ja kasvatuksen arvoista ja menetelmistä.

Nastolan Pedanet-sivustolle kerätään materiaalia, joka tukee OPS-prosessin etenemistä Nastolassa. Materiaali löytyy osoitteesta http://www.peda.net/veraja/nastola  palkista OPS 2016.

Tahdomme innostaa kaikkia Nastolan koulujen opetuksen tulevaisuudesta kiinnostuneita aikuisia ja oppilaita tutustumaan sivustolle kertyvään materiaaliin. OPS- työhön liittyviä kysymyksiä ja kommentteja saa lähettää osoitteeseen esa.kantoluoto(a)nastola.fi

Yhteistyöterveisin Nastolan kunnan OPS-koordinaattori Esa Kantoluoto

Tiedote ja ohjeet vuonna 2015 myönnettävien äitienpäiväkunniamerkkien hakumenettelystä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa 2.9.2014 päivätyllä kirjeellään
vuoden 2015 äitienpäiväkunniamerkkien hakumenettelystä.

Kunniamerkkien myöntämisperusteina ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten
esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä
laajemmin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana.
Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit edustavat monipuolisesti tämän päivän äitejä.

Lasten lukum äärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Huomioon otetaan myös laajempi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta. Biologisten äitien lisäksi myös adoptio- ja sijaisäitejä voidaan esittää palkittaviksi.

Esitykset pyydetään toimittamaan viimeistään 7.11.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Äitienpäivä ohjekirje (pdf-tiedosto 66 kt)
Äitienpäivämerkit, liitelomake (doc-tiedosto 69 kt)

Lahden alueella ehdotetaan kuuden kunnan yhdistämistä

Salpausselän kuntajakoselvityksen selvittäjät Seppo Huldén ja Rolf Paqvalin ehdottavat Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkölän ja Nastolan kuntien sekä Lahden kaupungin yhdistämistä 1.1.2017 alkaen. Uuden 154 000 asukkaan kunnan nimeksi tulisi Lahti ja se olisi Suomen 7. suurin kaupunki.

Selvityksen mukaan kaikki kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät, sillä alue on toiminnallinen kokonaisuus ja työssäkäyntialue. Yhdistämisen myötä alueen yhdyskuntarakenne eheytyy, talous vahvistuu, edunvalvonta paranee ja kuntalaisten itsehallinto lisääntyy.

Kuntien yhdistäminen on ratkaisevaa Lahden alueen kilpailukyvylle. Uudelle kunnalle on luotavissa strategia, jolla menestytään kiristyvässä kilpailussa työpaikoista ja hyvistä veronmaksajista etenkin metropolialueella. Suuri kunta pystyy vaikuttamaan valtion ja metropolialueen päätöksiin niin, että ne tukevat alueen kasvua.

Kuntatalous vahva peruste yhdistymiselle

Kuntatalous on jatkossa suurissa vaikeuksissa, ja kuntien on itsenäisinä vaikeaa selvitä tulevista haasteista. Kuuden kunnan yhteinen talouden sopeuttamistarve on seuraavien kolmen vuoden aikana lähes 100 miljoonaa euroa. Kunnat arvioivat itse pystyvänsä säästämään siitä noin puolet. Kuntien yhdistämisestä saatava säästö olisi noin 40 miljoonaa euroa, joka tulisi palvelukustannuksista sekä päällekkäisyyksien ja johtotasojen purkamisesta.

Laskelmien mukaan uusi Lahti voisi aloittaa veroäyrillä 20,25, eikä sitä olisi painetta nostaa vuoteen 2023 mennessä. Itsenäisillä kunnilla veroprosentit olisivat vuonna 2020 21,25–25,50. Nykyisillä veroprosenteilla ja menokehityksellä, kaikki kuusi kuntaa ajautuvat kriisikunniksi viimeistään vuonna 2019.

Alueita kehitetään tasapuolisesti

Uuden kunnan yhdyskuntarakenne perustuu alueiden tasapuoliseen kehittämiseen. Yhdistämisen tavoitteena on turvata palvelut ja viihtyisä asuinympäristö kunnan kaikissa osissa. Kaupunkikeskus on Lahti ja muista nykyisistä kunnista muodostetaan vahvat osakeskukset. Näiden ympärillä levittäytyvät yli 1000 km² maaseutualueet.

Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti nykyisissä kuntakeskuksissa kuntalaisten yhdenvertaisuus huomioiden. Yhdistymishallitus tekee kriittisen arvioinnin ja päättää palveluverkosta 2015–2017. Tavoitteena on tuottaa palvelut uudessa kunnassa 8–10 % nykyistä edullisemmin.

Paikallisdemokratiasta uudessa kunnassa pitävät huolen Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkölän ja Nastolan aluejohtokunnat, joilla on käytössään valtuuston vuosittain myöntämä budjetti. Aluejohtokunnat jakavat avustuksia, järjestävät tapahtumia, seuraavat palvelujen toimivuutta ja antavat lausuntoja.

Selvityksessä todetaan, että Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän yhdistyminen käynnissä olevan esiselvityksen mukaisesti on seudun kannalta selvästi heikompi ratkaisu kuin kuuden kunnan liitos.

Valtuustopäätökset syyskuun lopussa

Kuntajakoselvittäjien ehdotus käsitellään kaikkien selvityksessä mukana olevien kuuden kunnan valtuustoissa samaan aikaan, maanantaina 29.9.2014.

Kuntajakoselvitys sai alkunsa viime vuonna Iitin, Kärkölän, Lahden ja Nastolan aloitteesta. Valtiovarainministeriö kuitenkin määräsi marraskuussa alkaneeseen erityiseen kuntajakoselvitykseen mukaan Hollolan ja Hämeenkosken kunnat. Selvittäjä Seppo Huldénin työpariksi nimitettiin huhtikuussa Rolf Paqvalin.

Kuntajakoselvittäjien ehdotus ja kuntien yhdistymissopimus ovat osoitteessa salpauskunta.fi sekä kuntien verkkosivuilla. Salpauskunta.fi-sivuilta löytyvät myös esite selvityksen pääkohdista sekä työryhmien loppuraportit. Kunnanhallitukselle osoitettavat huomautukset ehdotuksesta tulee tehdä 5.9. mennessä.

Elokuun puolivälissä järjestetään kuulemistilaisuudet kunnissa: 12.8. Lahdessa, 13.8. Nastolassa, 14.8. Iitissä, 19.8. Hollolassa, 20.8. Hämeenkoskella ja 21.8. Kärkölässä. Keskusteluun voi osallistua myös verkossa osoitteessa salpauskunta.fi tai sosiaalisessa mediassa facebook.com/salpauskunta sekä Twitterissä #salpauskunta.

Lisätietoja:
Selvittäjä Seppo Huldén, 040 308 6202
Selvittäjä Rolf Paqvalin, 045 209 2199

Nastolan kunnan venepaikat. Tarrattomat ja väärin sijoitetut veneet poistetaan rannoilta

Lisätietoja Kunnan verkkosivuilla julkisissa kuulutuksissa

Ikäihmisille suunnattu Taipale-hanke tiedottaa

Taipale-hankkeen syysjuhla Taarastissa 16.9.2014 (pdf 305 kt)
Tietokoneen perusopetusta ikäihmisille 27.8.2014 (pdf 294 kt)
Taipale-hankkeen toiminnasta tiedote ikäihmisille ja omaisille (pdf 329 kt)
Taipale hanke etsii ikäihmisille ystävää (pdf 479 kt)
Tervetuloa ikäihminen juttelemaan ja aamukahville torstaisin (pdf 443 kt)


Taipale-hankkeen Juhannusjuhla Taarastissa.

Rakennuskannan tarkastusprojekti

Nastolassa on meneillään kiinteistöjen rakennuskannan tarkastusprojekti. Projekti perustuu kunnanhallituksen päätökseen 14.4.2014 § 65. Projektin tavoitteena on saattaa viranomaisten rakennustietoja sisältävien rekisterien tiedot ajan tasalle koskien rakennuskantaa.
Lisätietoja tästä linkistä

Sähköinen päivähoitohakemus ja esiopetukseen ilmoittautuminen

Nastolan kunnassa on otettu käyttöön sähköinen päivähoitohakemus ja esiopetukseen ilmoittautumislomake.
Päivähoitoon hakeminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen

 

Näkymiä Nastolasta II

Kotiseututeos
- kuvia 2000-luvulta

Myydään kunnan nimikkotuotteita

Sivu päivitetty 16.9.2014