Palvelut aiheittain
Oikotiet

TyöpaikatJulkiset kuulutuksetKaavoitusKunta tiedottaaTapahtumakalenteriYhteystiedot
Nastolan kunta kutsuu kuntalaiset ideoimaan

  Ideointijärjestelmä Idearumpu.

Revontulet kuvattuna Immilän myllyltä 17.3.2015

Kuvia tapahtumista.

Ajankohtaista

Millaisia palveluja yhteispalvelupisteestä toivotaan löytyvän?

Uusi Lahden kaupunki aloittaa vuoden 2016 alusta. Nastolan kunnantalolle on jäämässä yhteispalvelupiste. Millaisia palveluja haluaisit sieltä tulevaisuudessa löytyvän? Jätä ehdotuksesi Idearumpuun toukokuun loppuun mennessä!

Idearumpu (avautuu uuteen ikkunaan)

LAMKin opiskelija kysely:
Nastolalaisten suhtautuminen kuntaliitokseen

Vastaa lyhyeen Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tekemään kyselyyn nastolalaisten suhtautumisesta kuntaliitospäätökseen Lahden kanssa 2016.
Klikkaamalla linkkiä pääset kyselyyn.

https://www.webropolsurveys.com/S/E288CC1581288501.par

Pientalojen energiatehokkuustoimia kartoitetaan

Lahden ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opiskelija Jenni Aaltonen selvittää Lahden ja Nastolan alueen pientalojen energia-asioita kyselytutkimuksella kevään 2015 aikana.

Tutkimuksella halutaan selvittää pientalo-omistajien ajatuksia energiatehokkuustoimenpiteistä ja uusiutuvan energiankäytöstä omassa talossaan sekä energianeuvonnan tarvetta. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Lahden kaupunki.

Työn tarkoituksena on tuottaa taustatietoa Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut (EAKR) hankkeelle, jossa toteutetaan kaikille avoin sähköinen energiatietopalvelu Lahden alueelle.

Kyselyyn voi vastata 29.3. mennessä osoitteessa: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1287692&chk=357TARPA

Nastolan kunnan kierrätyspuisto, Nastolan kunta, Ympäristövaikutusten arviointiohjelma.

Nastolan kunta on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelman) kierrätyspuiston sijoittamisesta kunnan alueelle...

Lisätietoja..

Arviointiohjelma tulee myös sähköisesti NastolankierrätyspuistoYVA verkkosivuille.

Lahden ja Nastolan yhdistymishallitus aloittaa työnsä 10.2.

Lahti-Nastola yhdistyminen

Lahden ja Nastolan valtuustot valitsivat jäsenet uuden Lahden kaupungin yhdistymishallitukseen. 13-jäseninen yhdistymishallitus johtaa muutosprosessia ja aloittaa työnsä heti tiistaina 10.2.

Yhdistymishallitukseen nimettiin kahdeksan jäsentä Lahdesta ja viisi Nastolasta. Lahdesta hallituksessa istuvat Juha Rostedt (Kok.), Milla Bruneau (Kok.), Jari Salonen (Kok.), Jarkko Nissinen (SDP), Sirkku Hildén (SDP), Rami Lehto (PS), Antti Holopainen (Vas.) ja Leena Mantere (KD). Nastolasta yhdistymishallitukseen valittiin Reijo Savurinne (SDP), Jetta Laakso (SDP), Reijo Oksanen (Kok.), Sirpa Hassinen (PS) ja Jenna Koskelo (Kesk.). Yhdistymishallituksen paikkajaossa on otettu huomioon kuntien puoluepoliittiset voimasuhteet ja tasa-arvolain säännökset.

Yhdistymishallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta. Hallitus valitsee 10.2. järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan (Kok.) ja ensimmäisen (SDP) ja toisen (PS) varapuheenjohtajan. Yhdistymishallitus ryhtyy toteuttamaan Lahden ja Nastolan yhdistymissopimusta ja valmistelee mm. uuden Lahden strategian, henkilöstösuunnitelman ja talousarvion. Yhdistymishallitus jatkaa uuden Lahden kaupunginhallituksena vuoden 2016 alusta.

Yhdistymishallituksen tukena toimii kuntien yhdistetty valtuusto, joka työskentelee seminaarimuotoisesti ennen virallista päätöksentekorooliaan. Virallisesti valtuusto voi järjestäytyä, kun valtioneuvosto on vahvistanut kuntaliitoksen. Kuntien nykyiset hallitukset jatkavat toimintaansa vielä kuluvan vuoden, mutta niiden rooli ja toimintavalta rajoittuvat tätä vuotta koskeviin asioihin. Uutta kaupunkia koskevat päätökset käsitellään yhdistymishallituksessa.

Nastolan kunnan yhdistymispäätöksestä tehty valitus on käsittelyssäHämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Yhdistymisen valmisteluprosessi etenee yhdistymissopimuksen edellyttämällä tavalla valituksesta huolimatta. 

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 638 95
kunnanjohtaja Pauli Syyrakki, 0400 616 204
kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Juha Rostedt, 040 510 9244
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Reijo Oksanen, 040 531 3787

http://www.lahti.fi/suomi/yhdistymishallitus

Lahti ja Nastola yhdistyvät 1.1.2016

Lahti ja Nastola ovat hyväksyneet kuntajakoselvittäjä Rolf Paqvalinin esittämän yhdistymissopimuksen 26.1.2015. Lahden kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä uuden kunnan muodostamisen ja Nastolan kunnanvaltuusto äänesti uuden kunnan muodostamisen puolesta äänin 22-21. Lahden ja Nastolan kunnat lakkaavat ja tilalle perustetaan uusi Lahden kaupunki vuoden 2016 alusta.

Kuntien yhdistäminen on suuri päätös. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran mukaan on ymmärrettävää, että ratkaisun suhteen on ollut epäilyjä ja sen hyöty on asetettu kyseenalaiseksi. Myllyvirta korostaa, että valtuustojen päätösten jälkeen on tärkeää, että kannattajat ja vastustajat ryhtyvät yhdessä sitä toteuttamaan, erilaisia näkemyksiä kunnioittaen.

Lahden ja Nastolan yhdistymisen arvioidaan tuovan hallinnossa 4 milj. euron vuotuiset säästöt, ja uuden kaupungin investointikulut vähenevät arviolta 5 milj. euroa. Uusi kaupunki saa valtion yhdistymisavustusta neljä miljoonaa euroa. Olennaisimmat vaikutukset tulevat kuitenkin alueen elinvoiman kasvuna, parempana yhdyskuntarakenteena ja alueiden hyödyntämisenä sekä palvelutuotannon yhteensovittamisessa saatavina hyötyinä.

Edellytykset vahvaan kasvuun
Kuntajaon muutoksen tarkoituksena ja taloudellisena perusteena on vahvistaa Lahden alueen elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja vetovoimaa. Laajentuva, 120 000 asukkaan Lahden kaupunki on entistä vakuuttavampi elinkeinopolitiikassa ja luo alueelle uuden kasvun kierteen: yritystoimintaa, työpaikkoja ja asutusta.
– Suuremmalla kaupungilla on entistä paremmat edellytykset turvata alueen kehitys ja hyvinvointi kaupunkiseutujen välisessä kiristyvässä kilpailussa, sanoo kaupunginjohtaja Myllyvirta.

Nykyinen palvelutaso säilyy
Lahden ja Nastolan yhdistymissopimuksessa on linjattu uudelle Lahden kaupungille nykyinen palvelutaso ilman veronkorotuksia. Uusi kaupunki pyrkii toimimaan 20,25 prosentin kunnallisverolla ainakin vuoteen 2020.

Lahden ja Nastolan yhdistymissopimusta lähtee toteuttamaan 13-jäseninen yhdistymishallitus, jonka kokoonpanosta on tarkoitus päättää kummankin kunnan valtuustojen kokouksissa 9.2.

Yhdistymissopimuksessa on Nastolan alueella vahva asema uuden kunnan kehittämisessä.
– Hyvät palvelut ja niiden saatavuus ovat kuntalaisille keskeinen asia. Uudella Lahdella on mahdollisuus hyödyntää Nastolan käytäntöjä palvelujen järjestämisessä edullisella tavalla, toteaa kunnanjohtaja Pauli Syyrakki. Nastolan aluejohtokunta seuraa palveluiden laatutasoa ja asukastyytyväisyyttä alueellaan.

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 638 95 ja kunnanjohtaja Pauli Syyrakki, 0400 616 204

Esikouluun, kouluun ja koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Nastolassa asuvien huoltajien tulee ilmoittaa vuonna 2008 syntyneet lapset oman oppilasalueensa kouluun seuraavasti:

Keskiviikkona 18.2.2015
Ersta, Kirkonkylä, Rakokivi, Uusikylä ja Villähde klo 16.00 -18.00 ja
Kivijärven kouluun koulupäivän aikana.

Ruuhijärven lapset ilmoitetaan Immilä-Metsäkylän –alueelta Rakokiven kouluun ja Ruuhijärven kylän ja Ruuhijärventien alueelta Kirkonkylän kouluun. Järvisten alueelta sekä Marinojantien, Kaurissuontien ja Arrajärventien alueilta ilmoittaudutaan Vuolenkosken kouluun Iittiin. Vuolenkosken koulun ilmoittautumispäivä ilmoitetaan alueella asuville erikseen. Tiedustelut Vuolenkosken koulun rehtori jussi.mentu@iitti.fi puh. 040 4833987.

Lapsen kela-kortti pyydetään ottamaan mukaan. Mikäli huoltaja on estynyt saapumasta ilmoittamaan lasta kouluun edellä mainittuna aikana, tulee asiasta ilmoittaa ao. koululle muuna aikana.

Lapsen voi ilmoittaa kouluun myös sähköisesti Internetissä/Wilma, josta ohjeet toimitetaan erikseen postitse koteihin.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Esiopetus muuttuu velvoittavaksi elokuusta 2015.

Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsi osallistuu vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen tulee osallistua esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Hänellä on lisäksi oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Jos lapsi aloittaa koulunkäynnin vuotta säädettyä myöhemmin, hänellä on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Nastolan kunta järjestää esiopetusta päiväkodeissa (Aurinkorinne, Ersta, Huokokuja, Rakokivi ja Villähde) ja kouluissa (Ersta, Kirkonkylä, Kivijärvi ja Rakokivi). Päiväkotien esiopetusryhmät ovat ensisijaisesti tarkoitettu niille lapsille, joilla on esiopetuksen lisäksi päivähoidon tarve.
Suunnitelmissa on, että elokuusta 2015 alkaen Erstan koululla olisi myös mahdollisuus esiopetuksen lisäksi päivähoitoon.

Esiopetus toimintakaudella 2015 - 2016 alkaa 13.8.2015 ja sitä toteutetaan neljä tuntia päivässä yhteensä 760 h.

Esiopetukseen haetaan ensisijaisesti sähköisesti 22.2.2015 mennessä osoitteessa www.nastola.fi > koulutus ja kirjasto > esiopetus tai paperisella hakulomakkeella, joita saa päivähoitotoimistolta (Kunnantalo, Pekkalantie 5). Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi päivähoidon tarve, haetaan sitä samalla lomakkeella.

Muut kuin sähköisesti lähetettävät lomakkeet tulee palauttaa viimeistään 22.2.2015 mennessä päivähoitotoimistoon osoitteella Nastolan kunta/ esiopetus, PL 4, 15561 Nastola.

Päätös esiopetukseen hyväksymisestä sekä järjestämispaikasta ilmoitetaan huoltajille 29.5.2015 mennessä.Lisätietoja antaa päivähoidon johtaja Leena Miettinen, puh. 040 700 2340

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 2015 - 2016
Ilmoittautumisaika 18.2. – 30.4.2015.

Koululaisten iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. luokan oppilaat. Lukuvuonna 2015 – 2016 toimintaa järjestetään Erstan, Villähteen, Kirkonkylän ja Rakokiven kouluilla.

Toimintamaksut: kuukausimaksu 80 € (elokuu 40 €).

Hakulomakkeita ja toimintaesitteitä saa kouluun ilmoittautumispäivänä ko. kouluilta, esiopetuspaikoista sekä kunnantalon palvelupisteestä ja iltapäivätoimintaryhmistä. Toimintaesitteen, hakulomakkeen ja muun materiaalin voi myös tulostaa kunnan kotisivuilta. Hakulomakkeet tulee palauttaa osoitteella Nastolan kunta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Tia Mäkinen, PL 4, 15561 Nastola tai sähköpostilla kirjaamo.sivistyspalvelut@nastola.fi määräaikaan mennessä.

Toimintaan pääsystä ilmoitetaan 5.6.2015 mennessä.

Lisätietoja antaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Tia Mäkinen p. 044-769 8695, Pekkalantie 5, 15560 Nastola.

Nastola 19.1.2015
SIVISTYSLAUTAKUNTA

Nastolan kunta on 5.1.2015 ottanut Kansalaisen asiointitilin käyttöönsä

Nastolan kunta on ottanut käyttöönsä Valtiokonttorin hallinnoiman Kansalaisen asiointitilin asianhallintajärjestelmänsä yhteyteen. Asiointitili on tietoturvallinen viestintäkanava kuntalaisen ja kunnan
viranomaisen välillä. Asiointitilillä olevat tiedot näkyvät vain kuntalaiselle itselleen. Asiointitilin käyttö edellyttää tunnistautumista mobiilivarmenteella, henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Lisätietoja Kansalaisen asioitilistä (pdf-tiedosto 27 kt)

Varhaiskasvatus tiedottaa

Nastolan kunnan sivistyslautakunta on päättänyt  10.12.2014 §99 ottaa käyttöön lasten päiväkotihoidossa palvelusetelin.

Lisätietoja päivähoidon johtaja p. 040 700 2340, leena.miettinen(at)nastola.fi

Liitteet

Päätös käyttöönotosta (pdf-tiedosto 73 kt)
Palveluseteli kuvaus (pdf-tiedosto 40 kt)
Palveluseteliarvon määräytymisperusteet (pdf-tiedosto 60 kt)
Palveluntuottajien hyväksymisen edellytykset (pdf-tiedosto 108 kt)
Ohjeet palveluntuottajien hakumenettelyyn (pdf-tiedosto 122 kt)
Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi (pdf-tiedosto 94 kt)

Ikäihmisille suunnattu Taipale-hanke tiedottaa

Tapahtumien otsikoita klikkaamalla avautuu uusi ikkuna jossa lisätietoja.

Tervetuloa elokuviin Rakokiven koulun auditorioon keskiviikkona 25.3, 15.4 ja 6.5 klo 13.30 - 15
(pdf-tiedosto 276 kt)
Onni omissa käsissä Keskiviikkoisin 4.3.-22.4.2015 Timpurintie 2
(pdf-tiedosto 1,6 Mt)
Tervetuloa ikäihmisten tuolijumpalle Erstan koululle 3.10.2014 alkaen
(pdf-tiedosto 903 kt)
Tervetuloa ikäihmisten tuolijumpalle Kanervan koululle 13.11.2014 alkaen
(pdf-tiedosto 804 kt)
Taipale-hankkeen toiminnasta tiedote ikäihmisille ja omaisille
(pdf-tiedosto 329 kt)
Taipale hanke etsii ikäihmisille ystävää
(pdf-tiedosto 479 kt)
Tervetuloa ikäihminen juttelemaan ja aamukahville torstaisin
(pdf-tiedosto 443 kt)

 

Näkymiä Nastolasta II

Kotiseututeos
- kuvia 2000-luvulta

Myydään kunnan nimikkotuotteita

Sivu päivitetty 26.3.2015