Ajankohtaista

19.05.2015

Tiedoksi ilmoitetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15.5.2015 nro 15/0379/3 koskien Nastolan kunnanvaltuuston päätös 26.1.2015 § 3. Kuntajakoselvitykseen liittyvien valitusten käsittely.

Uutinen Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset

18.05.2015

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 200 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että valtuuston päätös 30.3.2015 § 15,

Uutinen Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset

12.05.2015

Alueen asukkaiden ja kiinteistöjen omistajien tulee huolehtia katualueen tyhjentämisestä ennen päällystystöiden alkua. Työt alkavat 18.5.2015.

Uutinen Ajankohtaista

06.05.2015

Ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Nastolan tehtaan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro YLO/lup/158/04, 17.12.2004 lupamääräysten tarkistamista, Nastola.

Uutinen Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset

30.04.2015

Kuntalaisten suorittamien kunnan yleisten alueiden (muiden kuin pääkatujen) ja tonttikatujen viherkaistojen siivouksesta syntyneiden haravointijätteiden keräämisestä ja kuljettamisesta Kujalan jätekeskukseen huolehtii keväällä 2015 Nastolan Ympäristöpaja.

Uutinen Ajankohtaista

21.04.2015

Vuoden 2014 kunnossapitomenoihin avustusta hakevien tiekuntien tulee laatia selvitys tiekunnan menoista vuonna 2014.

Uutinen Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset

02.04.2015

Lahti ja Nastola ovat hyväksyneet kuntajakoselvittäjä Rolf Paqvalinin esittämän yhdistymissopimuksen 26.1.2015. Lahden kaupunginvaltuusto oli päätöksessä yksimielinen ja Nastolan kunnanvaltuusto äänesti uuden kunnan muodostamisen puolesta äänin 22-21. Lahden ja Nastolan kunnat lakkaavat ja tilalle perustetaan uusi Lahden kaupunki vuoden 2016 alusta.

Uutinen Ajankohtaista