Ajankohtaista

01.07.2015

Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 24.6.2015 § 47 teknisten palvelujen tilaamaa liikenneturvallisuusselvitystä ja päätti sen perustella kohdekohtaisten rakentamis- ja/tai parantamissuunnitelmien laadituttamisesta (talousarvion puitteissa).

Uutinen Ajankohtaista

01.07.2015

Tekninen lautakunta on päätöksellään 24.6.2015 § 53 muuttanut vesihuoltolaitoksen taksaa ja tarkastanut liittymismaksun perusteita. Taksan muutos astuu voimaan 1.10.2015.

Uutinen Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset

01.07.2015

VesihuoltoL 119/2001 § 8:n mukainen tiedottaminen

Uutinen Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset

30.06.2015

Tiedoksi ilmoitetaan, että Nastolan kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2015 § 116 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Hähniemi, V098.

Uutinen Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset

30.06.2015

Tiedoksi ilmoitetaan, että Nastolan kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 22.6.2015 § 115 maankäyttösopimuksen asemakaava-alueen toteuttamisesta ja alueiden luovuttamista koskevan esisopimuksen, Hähniemi kiinteistö Impivaara RN:o532-411-13-148.

Uutinen Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset

26.06.2015

Nastolan kunnan kirjaamon (kirjaamo@nastola.fi) sekä sivistyspalvelujen kirjaamon (sivistyspalvelut@nastola.fi) sähköpostiosoitteisiin tulevat viestit luetaan kunnantalon kiinnioloaikana 29.6. - 24.7.2015 satunnaisesti henkilöstön lomien sekä Lahden ja Nastolan yhdistymisen vuoksi tehtävien it-asennusten aiheuttamien katkosten vuoksi. Myöskään kunnan www-sivuja ei päivitetä kyseisenä aikana, lukuun ottamatta tärkeitä kiireellisiä tiedotteita ja teknisten palvelujen nähtävillä olevia asiakirjoja.

Uutinen Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset

26.06.2015

Kunnantalon lomia on keskitetty heinäkuulle, jolloin tekniset palvelut palvelevat supistetusti.

Uutinen Ajankohtaista

24.06.2015

Lahden ja Nastolan yhdistymisen myötä yhtenäistetään päivähoidon maksuohjeistuksia ja maksuja. Keskeisimmät muutokset tapahtuvat Lahdessa esiopetuksen lisäksi tarvittavan päivähoidon sekä ympärivuorokautisen päivähoidon maksuissa.

Uutinen Ajankohtaista

18.06.2015

Päijät-Hämeen ensimmäinen Ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma on valmisteilla. Ennen suunnitelman käyttöönottoa kaikilla päijäthämäläisillä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön ja käytännön toteutukseen. Alla olevasta linkistä pääset Päijät-Hämeen Hyviksen sivuille, jossa on linkki kyselyyn.

Uutinen Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset

17.06.2015

Tiedoksi ilmoitetaan Valtioneuvoston päätös 11.6.2015 perusteluineen Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan lakkauttamisesta ja yhdistämisestä perustamalla uusi Lahden kaupunki.

Uutinen Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset

17.06.2015

Nastolan kunnantalo on suljettuna 29.6. - 24.7.2015. Kelan asiakkaita palvellaan sulkuviikkoina Lahden toimistossa, os. Kirkkokatu 8. Kirjasto on suljettuna 6. - 19.7.2015 ja kirjastoauto ei kulje 29.6. - 31.7.2015.

Uutinen Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset

19.05.2015

Tiedoksi ilmoitetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15.5.2015 nro 15/0379/3 koskien Nastolan kunnanvaltuuston päätöksestä 26.1.2015 § 3 tehtyjä valituksia. Kuntajakoselvitykseen liittyvien valitusten käsittely.

Uutinen Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset

12.05.2015

Alueen asukkaiden ja kiinteistöjen omistajien tulee huolehtia katualueen tyhjentämisestä ennen päällystystöiden alkua. Työt alkavat 18.5.2015.

Uutinen Ajankohtaista

21.04.2015

Vuoden 2014 kunnossapitomenoihin avustusta hakevien tiekuntien tulee laatia selvitys tiekunnan menoista vuonna 2014.

Uutinen Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset

02.04.2015

Lahti ja Nastola ovat hyväksyneet kuntajakoselvittäjä Rolf Paqvalinin esittämän yhdistymissopimuksen 26.1.2015. Lahden kaupunginvaltuusto oli päätöksessä yksimielinen ja Nastolan kunnanvaltuusto äänesti uuden kunnan muodostamisen puolesta äänin 22-21. Lahden ja Nastolan kunnat lakkaavat ja tilalle perustetaan uusi Lahden kaupunki vuoden 2016 alusta.

Uutinen Ajankohtaista