Aluejohtokunta > Kohdeavustukset

Kohdeavustukset

Aluejohtokunta voi myöntää avustussääntönsä mukaisesti kohdeavustusta yhdistykselle, järjestölle tai yhteisölle, jolle kaupungin muu toimiala on jo myöntänyt vuosi- tai toiminta-avustuksen. Nastolan aluejohtokunta ei kuitenkaan myönnä koko vuoden jatkuvaan säännölliseen toimintaan tarkoitettuja avustuksia.

Avustusta voivat hakea Nastolan alueella toimivat järjestöt, yhdistykset, seurat ja yhteisöt. Hakijan tulee olla juridinen henkilö. Yhdistys voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön. Rekisteröimättömältä yhdistykseltä tai toimintaryhmältä edellytetään, että sen säännöt, hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja että sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

Kohdeavustuksilla edistetään ja tuetaan järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri-, liikunta-, kylä- ja muuta harrastetoimintaa sekä mahdollisestaan erilaisia tapahtumia Nastolan alueella. Avustuksen määrä riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja aluejohtokunnan harkinnasta avustussäännön puitteissa. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen tarpeeseen, toiminnan laatuun ja laajapohjaisuuteen, vaikuttavuuteen sekä hakijan muualta saamaan tukeen.

Avustusta voidaan myöntää koulutukseen, tapahtumien- ja tilaisuuksien järjestämiseen, hankkeisiin sekä sellaiseen toimintaan, joka edistää alueen asukkaiden hyvinvointia tai alueen kehittämistä. Avustettavia hankkeita voivat olla mm. uuden harrastetoiminnan tai työmuodon käynnistäminen.

Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka on jätetty täydellisenä liitteineen aluejohtokunnan käsittelyyn.

Nastolan aluejohtokunnan kohdeavustuslomakkeet