Vaikuta > Idearumpu

Idearumpu

Idearumpu

Toiminnan tarkoitus on ideoiden synnyttäminen ja esiin nostaminen. Idearummun avullahalutaan lisätä asukkaiden osallistumista kaupungin kehittämiseen sekä edistää hyvää toimintakulttuuria ja luovuutta.

Ideoiden esittämisoikeus on jokaisella asukkaalla ja Nastolan alueen kehittämisestä kiinnostuneella. Myös ryhmillä on mahdollisuus ideoiden esittämiseen, ryhmällä tulee olla edustajanaan yksi henkilö joka kirjaa idean järjestelmään.

Idean esittäjällä on oikeus pysyä täysin nimettömänä koko prosessin ajan, mutta tällöin hänelle ei voida myöntää mahdollista ideapalkkiota.

Siirry Idearumpuun