Valitse sivu

Nastolan talvitiet

Immilän myllyn 22. kesänäyttely 1.6. – 30.8.2020. Kesänäyttely ja Myllykahvila avoinna joka päivä klo 10:00 – 20:00. Arrajoentie 82-88, Immilä.

Immilän myllyssä on esillä 22. kotiseutuaiheinen kesänäyttely Nastolan talvitiet. Talviteitä käytettiin ennen autoliikenteen aikaa. Keskeisiltä osin ne kulkivat järvien selkiä pitkin ja oikaisivat kylistä keskuksiin.

Nastolassa talviteitten merkitys oli poikkeuksellisen suuri. Valtakunnallinen tiestö oli rakentunut itä – länsisuuntaisena ja kunnan taajamat kasvoivat ensimmäiselle Salpausselälle Ylisen Viipurintien eli nykyisen valtatie 12 varteen. Kylät olivat sijoittuneet rikkonaiselle järvialueelle tämän pohjoispuolelle ja kunnolliset maantiet niihin rakentuivat vasta autonomian ajan lopulla tai itsenäisyyden alussa. Liikkuminen oli rekikeleillä kesää helpompaa ja nopeampaa, kun saattoi oikaista järven jäätä pitkin. Muualla Hämeessä vastaaville reiteille oli vain vähän tarvetta.

Talvitiet ovat vakiintuneet jo varhain reiteilleen ja ne on esitetty usealla kartalla, joista vanhin on Nastolan pitäjän kartta vuodelta 1749. Talvitiestö oli monisatavuotinen, perinteinen reitistö. Nastolan halkaisi etelä-pohjoissuunnassa kaksi reittiä. Läntinen Villähde – Koiskala – Ahtiala – Vanaja – Pyhäntaka ja itäinen Nastola – Immilä – Ruuhijärvi. Vanha kyläasutus on näitten varsilla ja on mahdollista, että talvitiet pohjautuvat ikivanhoihin rannikolta sisämaahan johtaneisiin kauppareitteihin, joiden varsille kiinteä asutus on aikoinaan syntynyt.

Lisätiedot: Matti Oijala, Niementie 45, 15560 Nastola