Valitse sivu

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö haluaa selvittää mitä vaikutuksia Salajärven ja Ruuhijärven vedenkorkeuksien muuttamisesta seuraisi. Kysely on tarkoitettu Sala- ja Ruuhijärvien ja Immilänjoen rantojen ja rantavyöhykkeen maanomistajille.

Kysely on osa Salajärven ja Ruuhijärven vedenpintojen muutoshanketta. Kyselyn tarkoituksena on selvittää maanomistajien mielipiteitä mahdolliseen vedenkorkeuksien nostoon. Noston tarkoituksena on parantaa järvien tilannetta lisäämällä sen vesitilavuutta erityisesti kuivina aikoina. Tällöin parannettaisiin sekä järven tilaa  että virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Linkki kyselyyn Salajärven ja Ruuhijärven vedenpinnan mahdollisesta muuttamisesta