Valitse sivu

Tiedote 21.12.2020, 08:00
Lahden kaupunki

Nastolan aluejohtokunnan projektiavustukset Nastolan alueella toimiville yhdistyksille ja yhteisöille julistetaan haettavaksi vuoden 2021 talousarvioon varattavista määrärahoista.

Avustusta voidaan myöntää tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen, hankkeisiin, koulutuksiin sekä muuhun sellaiseen Nastolan alueella tapahtuvaan toimintaan, joka edistää alueen asukkaiden hyvinvointia tai alueen kehittämistä. Avustuksilla mm. tuetaan järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri-, liikunta-, kylä- ja muuta harrastetoimintaa sekä mahdollistetaan erilaisia tapahtumia Nastolan alueella.

Avustusta ei myönnetä liiketoiminnan tukemiseen tai vuosittaisiin toimintakuluihin, joihin kaupungin muu palvelualue tai toimielin on myöntänyt avustusta. Avustusta voidaan myöntää lahtelaisille yhdistykselle, järjestölle, seuralle tai muulle yhteisölle.

Avustukset ovat jatkuvasti haettavissa huhtikuun 2021 loppuun asti ja niitä myönnetään kaupungin avustuskriteereihin, aluejohtokunnan projektiavustusten toimintaperiaatteisiin sekä harkintaan perustuen määrärahojen puitteissa. Avustusta voidaan hakea 2.1.2021 alkaen projektiavustusten eLomakkeella. eLomake asetetaan saataville Lahden kaupungin verkkosivulle (www.lahti.fi/osallistujavaikuta > avustukset > Nastolan aluejohtokunnan projektiavustukset) sekä nastola.fi-sivustolle (www.nastola.fi/fi/aluejohtokunta/projektiavustukset). Kaupungilta haettavien avustusten toimintaperiaatteet ja hakuohjeet löytyvät myös Lahti-Pisteestä.

Projektiavustushakemukset käsitellään Nastolan aluejohtokunnan kokouksissa. Vuoden 2021 kokoukset pidetään 19.1., 9.3. sekä 25.5. Avustushakemus tulee jättää eLomakkeella ennen avustettavan projektin toteutumista sekä vähintään 14 vuorokautta ennen aluejohtokunnan kokousta, jotta se käsitellään seuraavassa kokouksessa. Toukokuun kokouksessa käsiteltävät hakemukset tulee jättää huhtikuun loppuun mennessä. Aluejohtokunta ei maksa avustuksia takautuvasti. Avustushakemuksen voivat täyttää vain yhdistyksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt.

Lahden kaupungin Lahti-Piste opastaa ja neuvoo hakuprosessissa.

Lisätiedot
projektityöntekijä Sanna Virta, puh. 044 482 6390, sanna.virta@lahti.fi
osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen, puh. 044 769 8695, tia.makinen@lahti.fi