Valitse sivu

Lahden kaupunki perustaa neljä alueellista kumppanuuspöytää edistämään asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten vaikuttamismahdollisuuksia.

Kumppanuuspöytien alueet ovat eteläinen, itäinen, pohjoinen ja keskustan alue. Kumppanuuspöytien tavoitteena on lisätä vuoropuhelua sekä edistää yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta koko kaupungissa.

Kumppanuuspöytiin kutsutaan eri ikäisiä ja taustaisia lahtelaisia sekä edustajia kullakin alueella toimivista yhdistyksistä, oppilaitoksista, yrityksistä, seurakunnista ja muista yhteisöistä. Jäseneksi voi hakea 29.3.–25.4. välisenä aikana sähköisellä lomakkeella osoitteessa lahti.fi/kumppanuuspoydat.

Kumppanuuspöydät edistävät paikallista toimintaa sekä lisäävät vaikuttamismahdollisuuksia yhteisiin asioihin virallisen päätöksenteon rinnalla. Ne voivat esimerkiksi antaa lausuntoja omaa aluettaan koskevista merkittävistä suunnitelmista, ottaa kantaa palveluiden toimivuuteen tai osallistua yhteiskehittämiseen. Kumppanuuspöydät voivat myös järjestää paikallisia asukastilaisuuksia. Kumppanuuspöytien toiminta on epäpoliittista ja niillä ei ole päätösvaltaa.

Kuhunkin kumppanuuspöytään voidaan valita 10–15 jäsentä ja varajäsentä, joista kaksi voi olla oman asuinalueensa toimintaan vapaaehtoisena hakeutuvia kaupungin luottamushenkilöitä. Pöytien toimikausi on kaksi vuotta. Kumppanuuspöytien jäsenistä ja tarkemmista tehtävistä päättää elokuussa 2021 toimintansa aloittava kaupunginhallitus. Kumppanuuspöytien toiminta alkaa syyskuussa.

Nastolan aluejohtokunta jatkaa heinäkuun 2021 loppuun asti, minkä jälkeen sen korvaa kumppanuuspöytä-malli. Aluejohtokunnasta saatuja hyviä kokemuksia ja toimintatapoja hyödynnetään kumppanuuspöytien toiminnassa.

Hakuohjeen ja lisätietoa kumppanuuspöydistä sekä aluejaon voi lukea verkko-osoitteessa lahti.fi/kumppanuuspoydat.

Lisätietoja:
projektityöntekijä Sanna Virta puh. 044 482 6390
osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen puh. 044 769 8695
etunimi.sukunimi@lahti.fi