Valitse sivu

Nastolan aluejohtokunnan toiminta päättyy 31.7.2021. Viisivuotiseen toiminta-aikaan on mahtunut lukematon määrä asukastapahtumia, aloitteita ja kannanottoja. Aluejohtokunnan jäsenet ovat tehneet tinkimätöntä työtä yhteisten asioiden ja alueen hyvinvoinnin eteen. Aluejohtokunnan jäsenet sekä sen koordinaattorit Tia Mäkinen ja Sanna Virta kiittävät lämpimästi alueen asukkaita ja yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä ja aktiivisesta osallistumisesta!

Lähidemokratiatyö jatkuu Lahdessa kaupunkitasoisesti, kun syyskuussa aloittaa toimintansa neljä alueellista kumppanuuspöytää. Itäisen alueen pöytä jatkaa myös Nastolan alueen asioiden ajamista. Kumppanuuspöytien tavoitteena on koota saman pöydän ääreen asukkaita sekä alueen erilaisten toimijoiden, kuten yhdistysten, yritysten ja oppilaitosten, edustajia. Kumppanuuspöydät voivat ottaa kantaa aluetta koskeviin suunnitelmiin ja tehdä omia aloitteita. Niiden tavoitteena on lisätä vuoropuhelua kaupungin ja asukkaiden välillä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja edistää alueen elinvoimaisuutta. Lue lisää kumppanuuspöydistä verkko-osoitteesta lahti.fi/kumppanuuspoydat

Nastola.fi -verkkosivujen sisältö siirtyy Nastola-seuran hallintaa ja ylläpidettäväksi syksyn aikana.