Valitse sivu

Organisaatio

Organisaatio

Kaupungin hallintosäännön yleisten määräysten luvun 2 §:n mukaan aluejohtokunnassa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksen toimialaa koskevien erillissääntöjen 5 §:n mukaan kaupunginvaltuusto asettaa aluejohtokunnan, joka toimii kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston alaisena. Kaupunginvaltuusto määrittelee aluejohtokunnan toimialueen asettaessaan johtokunnan ja sitä voidaan muuttaa aluejohtokunnan esityksestä.

Nastolan aluejohtokunta kuuluu kaupunkiorganisaatiossa elinvoima- ja työllisyysjaoston alaisuuteen. Lahden kaupungin Nastolan aluehallinnon kehittämisen, linjausten ja arvioinnin tukena toimii myös elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden johtoryhmä.