Valitse sivu

Projektiavustukset

Projektiavustukset

Aluejohtokunta voi myöntää kaupungin avustuskriteeristön, aluejohtokunnan avustusten toimintaperiaatteiden ja hakuohjeiden mukaisesti projektiavustusta yhdistykselle, järjestölle tai yhteisölle, jolle kaupungin muu palvelualue tai toimielin ei ole myöntänyt avustusta vuosittaisiin toimintakuluihin. Aluejohtokunta myöntää avustuksia määrärahojensa puitteissa.

Avustusta voivat hakea lahtelaiset, Nastolan alueella toimivat järjestöt, yhdistykset, seurat ja yhteisöt. Hakijan tulee olla juridinen henkilö. Yhdistys voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön. Rekisteröimättömältä yhdistykseltä tai toimintaryhmältä edellytetään, että sen säännöt, hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen.

Projektiavustuksilla edistetään ja tuetaan järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri-, liikunta-, kylä- ja muuta harrastetoimintaa sekä mahdollisestaan erilaisia tapahtumia Nastolan alueella. Avustuksen määrä riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja aluejohtokunnan harkinnasta avustuskriteerien ja toimintaperiaatteiden puitteissa. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen tarpeeseen, toiminnan laatuun ja laajapohjaisuuteen, vaikuttavuuteen sekä hakijan muualta saamaan tukeen.

Avustusta voidaan myöntää tapahtumien- ja tilaisuuksien järjestämiseen, hankkeisiin, koulutuksiin sekä sellaiseen toimintaan, joka edistää alueen asukkaiden hyvinvointia tai alueen kehittämistä. Avustettavia hankkeita voivat olla mm. uuden harrastetoiminnan tai työmuodon käynnistäminen.

Avustukset ovat jatkuvasti haettavissa. Aluejohtokunta ei maksa avustuksia takautuvasti. Avustushakemus tulee jättää eLomakkeella ennen avustettavan projektin toteutumista sekä vähintään 14 vuorokautta ennen aluejohtokunnan kokousta. Avustushakemuksen voi täyttää vain yhdistyksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt.

Avustusta voidaan hakea Nastolan aluejohtokunnan projektiavustusten eLomakkeella 2.1.2019 alkaen. eLomake asetetaan saataville Lahden kaupungin verkkosivuille www.lahti.fi sekä www.nastola.fi –sivustolle. Lahden kaupungin Lahti-Piste opastaa ja neuvoo hakuprosessissa. Yhteystiedot ja asiointipisteet: www.lahti.fi/lahti-piste. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka on jätetty täydellisenä aluejohtokunnan käsittelyyn.

Avustuksen saaja on velvollinen antamaan aluejohtokunnalle kirjallisen selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Käyttöselvitys tehdään Nastolan aluejohtokunnan myöntämien avustusten käyttöselvityksen eLomakkeella. Käyttöselvitys sisältää sekä toiminnallisen kuvauksen ja arvioinnin että kululaskelman.