Valitse sivu

Tausta ja tehtävä

Tausta ja tehtävä

Nastolan aluejohtokunta perustettiin Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan 15.12.2014 tekemän yhdistymissopimuksen mukaisesti sekä valtuustojen yhdistymispäätöksillä 26.1.2015.

Aluejohtokunta toimii Nastolan alueen edunvalvojana Lahden kaupungissa. Sen tehtävänä on muun muassa kaupungin päätöksentekoon vaikuttaminen sekä alueen kehittäminen. Tavoitteena on myös Lahden kaupungin ja Nastolan alueen työllisyyden sekä elinkeinoelämälle myönteisten toimintaedellytysten kehittäminen erilaisin toimenpitein, kannanotoin ja seurantatutkimuksin.

Aluejohtokunta antaa myös lausuntonsa talousarviosta ja –suunnitelmasta sekä seuraa niiden toteutumista alueella. Aluejohtokunta voi tehdä myös esityksiä kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toimialueensa palvelujen toimivuuden, saatavuuden ja laadun kehittämiseksi.

Aluejohtokunta toimii Lahden kaupungin maaseutupoliittiseen ohjelman ohjausryhmänä sekä toimii Lahden kaupungin maaseutualueiden hyväksi.

Aluejohtokunta myöntää kohdeavustuksia ja tukia mm. Nastolan alueen järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri-, liikunta-, kylä- ja muuhun harrastetoimintaan ja tapahtumiin. Aluejohtokunta järjestää ja mahdollistaa paikallisia tapahtumia, asukastilaisuuksia sekä foorumeita alueella.

Lahden kaupungin Nastolan aluejohtokunnan toimintasuunnitelma 2020

Lahden kaupungin hallintosääntö

Lahden kaupungin maaseutupoliittinen ohjelma (PDF)